close

Contoh Himpunan Kosong: Konsep Dan Penerapannya Dalam Matematika

Contoh Himpunan Kosong Pengertian Himpunan Kosong Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota atau elemen. Dalam notasi himpunan, himpunan kosong sering kali dilambangkan dengan huruf Yunani phi (Φ) atau huruf besar Ø. Himpunan kosong juga dikenal dengan sebutan himpunan nol atau himpunan hampa. Karakteristik Himpunan Kosong Beberapa karakteristik dari himpunan kosong antara lain: Himpunan …

Read more