close

Bilangan Komposit

Bilangan Komposit Pengertian Bilangan Komposit Bilangan komposit adalah bilangan bulat positif yang memiliki lebih dari dua faktor positif. Faktor-faktor tersebut dapat berupa bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Dengan kata lain, bilangan komposit dapat dibagi habis oleh angka selain 1 dan angka itu sendiri. Sifat-sifat Bilangan Komposit Berikut adalah beberapa sifat-sifat bilangan komposit: – Bilangan komposit …

Read more