close

Pertidaksamaan Linear

Pertidaksamaan Linear Pengertian Pertidaksamaan Linear Pertidaksamaan linear merupakan bentuk ketaksamaan yang melibatkan variabel dengan pangkat pertama atau derajat pertama. Pertidaksamaan linear umumnya ditulis dalam bentuk ax + b < c atau ax + b > c, dengan a, b, dan c merupakan bilangan riil dan x merupakan variabel. Cara Penyelesaian Pertidaksamaan Linear Untuk menyelesaikan pertidaksamaan …

Read more